Glaukonit

silikáty – fylosilikáty – skupina dioktaedrických pravých slíd

Seznam fotografií:

Foto 1: glaukonit - Hloubětín

 

Složení K(Fe,Al,Mg)2 (AlSi3O10) (OH)2
Symetrie monoklinická (C2/m)
Forma výskytu Tvoří oválná nebo kulovitá zrnka, většinou mikroskopických rozměrů.
Barva zelená, žlutozelená
Lesk matný, zemitý
Štěpnost dokonalá podle {001}
Tvrdost 2
Hustota 2,40–2,95
Indexy lomu N(alfa) = 1,592–1,610; N(beta) = 1,614–1,641; N(gama) = 1,614–1,641
Jiné vlastnosti světle zelený vryp
Typy výskytu Je typickým akcesorickým minerálem klastických sedimentů vzniklých v mořském prostředí.
Výskyty ve světě Ightham – Anglie, Otago Peninsula – Nový Zéland
Výskyty v ČR zcela běžný v pískovcích a opukách české křídové pánve
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Glauconite.shtml#.UIY9L2LE6Ck

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_13_fylosil/kap_7_13_fylosil.htm#7.13.4.8.

Zpět: klasifikace fylosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz