Muskovit

silikáty – fylosilikáty – skupina dioktaedrických pravých slíd

Seznam fotografií:

Foto 1: muskovit - Dolní Bory

Foto 2: muskovit - Dolní Bory

Foto 3: muskovit - Dolní Bory

Foto 4: muskovit - Rožná

Foto 5: muskovit - Maršíkov, Střelecký důl

Foto 6: muskovit - Bobrůvka

Foto 7: muskovit - Cyrilov

Foto 8: muskovit - Bobrůvka

Foto 9: muskovit - Dolní Bory

Foto 10: muskovit - Kozlov u Štěpánova

Foto 11: muskovit - Domažlice

Foto 12: muskovit - Miskovice u Kutné Hory

Foto 13: muskovit - Písečná u Jeseníku

Foto 14: muskovit (fuchsit) - Petrov nad Desnou

Foto 15: muskovit (fuchsit) - Petrov nad Desnou

Foto 101: muskovit - Aspang, Rakousko

Foto 102: muskovit - Chesterfield, Massachusetts

Foto 103: muskovit - Portland, Connecticut

Foto 104: muskovit - Grossarhtal
Složení KAl2 (AlSi3O10) (OH)2
Symetrie monoklinická (C2/m)
Forma výskytu Krystaly mívají tabulkovitý nebo šupinkatý habitus, běžně srůstají v ploše (001). Agregáty jsou hrubě až jemně šupinkaté, zrnité nebo celistvé.
Barva bezbarvý, světle šedá, narůžovělá, nazalenalá
Lesk perleťový
Štěpnost dokonalá podle {001}
Tvrdost 2–2,5
Hustota 2,77–2,88
Indexy lomu N(α) = 1,552–1,574; N(β) = 1,582–1,610; N(γ) = 1,582–1,616
Jiné vlastnosti vyskytuje se ve větším počtu polytypů, nejčastěji 2M1, lupínky jsou ohebné a elastické
Typy výskytu Hlavní horninotvorný minerál kyselých magmatických hornin (granity, pegmatity, aplity), běžný minerál slabě metamorfovaných pelitů (fylity a svory). Jeho jemně šupinkatá forma sericit je součástí mnoha druhotných alterací (živce, hydrotermální žíly). Částečně přechází i do klastických sedimentů.
Výskyty ve světě granity: Cornwall – Anglie, Oslo – Norsko; pegmatity: Inikurti – Indie, Custer Co. – J. Dakota, Murzinka – Ural; metamorfity: Binnatal – Švýcarsko, S. Marcel – Itálie.
Výskyty v ČR Otov, Dolní Bory, Maršíkov, Střelecký důl, Písek (pegmatity), Kutná Hora, Roudné, Stará Vožice (sericit na hydrotermálních ložiscích), Cínovec, Horní Slavkov, Cetoraz (greiseny), Petrov nad Desnou, Zlatý Chlum u Jeseníku (svory).
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Muscovite.shtml#.UIZWbmLE6Ck

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_13_fylosil/kap_7_13_fylosil.htm#7.13.4.6.

Zpět: klasifikace fylosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz