Dickit

silikáty – fylosilikáty – skupina kaolinitu

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení Al2 Si2O5 (OH)4
Symetrie monoklinická (Cc)
Forma výskytu Vzácně tvoří tence tabulkovité pseudohexagonální krystaly, většinou se vyskytuje v masivních agregátech.
Barva bílá, šedá, nažloutlá, modrá
Lesk perleťový
Štěpnost dokonalá podle {001}
Tvrdost 1,5–2
Hustota 2,6
Indexy lomu N(alfa) = 1,558–1,562; N(beta) = 1,560–1,565; N(gama) = 1,563–1,571
Jiné vlastnosti vlhké agregáty jsou plastické
Typy výskytu Vzniká v hydrotermálních podmínkách na některých rudních ložiskách, objevuje se v greisenech, pelosideritech nebo v uhelných sedimentech.
Výskyty ve světě Karačak – Kazachstán, Nederland – Colorado, Beaver County – Utah
Výskyty v ČR Cínovec, Krupka, Horní Slavkov, Zdice, kladenská pánev
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Dickite.shtml#.UIY7xGLE6Ck

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_13_fylosil/kap_7_13_fylosil.htm#7.13.2.5.

Zpět: klasifikace fylosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz