Alofán

silikáty – fylosilikáty – skupina halloysitu

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení Al2O3 . 2SiO2 . 3H2O
Symetrie amorfní
Forma výskytu Vytváří masivní, hroznovité, ledvinité nebo krápníkovité agregáty, může se vyskytovat v povlacích, kůrách nebo práškovitých náletech.
Barva bezbarvý, bílá, žlutá, zelená, modrá
Lesk skelný, mastný
Štěpnost chybí
Tvrdost 2,5–3
Hustota 1,9
Indexy lomu N = 1,470–1,496
Jiné vlastnosti lasturnatý lom, průsvitný
Typy výskytu Typický minerál exogenních pochodů, vzniká při zvětrávání v oxidační zóně rudních ložisek. Vzácněji se s ním setkáme v pozdních fázích pegmatitových těles.
Výskyty ve světě Dehr – Hesensko, Maid of Sunshine – Arizona, Bibor (Hokkaido) – Japonsko, Bikita – Zmbabwe, Banská Štiavnica – Slovensko, Freiberg – Německo
Výskyty v ČR Borovec u Štěpánova, Zlaté Hory, Hromnice, Horní Benešov, Číchov (pegmatit)
Další informace http://www.webmineral.com/data/Allophane.shtml#.UIYyUWLE6Ck

Zpět: klasifikace fylosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz