Lizardit

silikáty – fylosilikáty – skupina serpentinu

Seznam fotografií:

Foto 1: lizardit - Letovice

Foto 2: lizardit - Chrastice u Starého Města

Foto 101: lizardit - Moravica

 

Složení Mg3 Si2O5 (OH)4
Symetrie triklinická (P1)
Forma výskytu Tvoří nejčastěji celistvé, jemně zrnité nebo šupinkaté agregáty.
Barva bílá, zelená
Lesk matný
Štěpnost dokonalá podle {001}
Tvrdost 2,5
Hustota 2,55
Indexy lomu N(α) = 1,541–1,563; N(β) = 1,565; N(γ) = 1,553–1,568
Jiné vlastnosti vyskytuje se ve více polytypech
Typy výskytu Tvoří běžnou součást serpentinizovaných peridotitů.
Výskyty ve světě Aboutvill – New York, Kennack Cove – Lizard, Anglie
Výskyty v ČR Letovice, Chrastice
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Lizardite.shtml#.UIZLE2LE6Ck

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_13_fylosil/kap_7_13_fylosil.htm#7.13.2.2.

Zpět: klasifikace fylosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz