Atlas minerálů

Klasifikace v oddělení tektosilikátů

Klasifikace tektosilikátů: skupina - minerál

skupina SiO2 křemen
  tridymit
  cristobalit
  opál
  chalcedon
  lechateliérit
  coesit
  stišovit
skupina alkalických živců sanidin
  ortoklas
  mikroklin
skupina plagioklasů albit
  anortit
skupina barnatých živců celsian
skupina nefelínu nefelín
skupina leucitu leucit
skupina sodalitu sodalit
  nosean
  haüyn
  helvín
  lazurit
skupina kankrinitu kankrinit
skupina skapolitu marialit
  mejonit
skupina zeolitů analcim
  polucit
  natrolit
  thomsonit
  laumontit
  heulandit
  stilbit
  chabazit

 

Zpět: klasifikace silikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz