Tridymit

silikáty – tektosilikáty – skupina SiO2

Seznam fotografií:

Foto 1: tridymit - Nezdenice

Foto 2: tridymit - Nezdenice

Foto 3: tridymit - Nezdenice

Foto 101: tridymit - Euganer, Venetia
Složení SiO2
Symetrie nižší (a) rombická (C222), vyšší (b) hexagonální (P63/mmc)
Forma výskytu Krystaly mají tvar hexagonálních tabulek srostlých do trojčat.
Barva bílá, výjimečně čirý
Lesk skelný
Štěpnost nezřetelná podle {0001}, nedokonalá podle {1010}
Tvrdost 6,5–7
Hustota 2,28–2,33
Indexy lomu N(a) = 1,471–1,482; N(b) = 1,472–1,783; N(g) = 1,474–1,488
Jiné vlastnosti teplota polymorfní přeměny alfa tridymitu na beta modifikaci je 870 °C
Typy výskytu kyselé vulkanické horniny, vysoký stupeň kontaktní metamorfózy
Výskyty ve světě Mont Dore – Francie, Vesuv – Itálie, San Cristobal, Pachuca – Mexiko, Kremnička u Hliníku nad Hronom – Slovensko.
Výskyty v ČR Mariánská hora v Ústí nad Labem (porcelanit), Nezdenice, Komňa (dutinky andezitu)
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Tridymite.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_5_oxidy/kap_7_5_oxidy.htm#7.5.1.2.

Zpět: klasifikace tektosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz