Atlas minerálů - tridymit

silikáty – tektosilikáty – skupina SiO2

<
>

foto minerálu

Foto 1: Čirý hexagonální tabulkovitý krystal tridymtu v dutince andezitu. Lokalita Nezdenice, sbírky ÚGV č. 8702.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz