Atlas minerálů - tridymit

silikáty – tektosilikáty – skupina SiO2

<
>

foto minerálu

Foto 2: Srůst hexagonálních tabulkovitých krystalů tridymitu podle (1016). Lokalita Nezdenice, sbírky ÚGV č. 9546.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz