Atlas minerálů - tridymit

silikáty – tektosilikáty – skupina SiO2

<
>

foto minerálu

Foto 3: Čirý tabulkovitý krystal tridymitu s převládajícími plochami {0001}. Lokalita Nezdenice, sbírky ÚGV č. 10336.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz