Cristobalit

silikáty – tektosilikáty – skupina SiO2

Seznam fotografií:

Foto 101: cristobalit - Wasukrange, Nevada

 

Složení SiO2
Symetrie cristibalit nižší (alfa): tetragonální (P41212, P43212), cristobalit vyšší (beta): kubický (Fd3m)
Forma výskytu Tvoří krystaly dipyramidálního typu, drobnozrnné nebo kuličkovité agregáty
Barva bezbarvý, bílá
Lesk skelný
Štěpnost chybí
Tvrdost 6,5
Hustota 2,27
Indexy lomu N(o) = 1,484; N(e) = 1,487
Jiné vlastnosti průhledný nebo průsvitný
Typy výskytu Vyskytuje se ve výlevných horninách, často spolu s tridymitem, objevuje se při kontaktní metamorfóze pískovců.
Výskyty ve světě Sejkov, Vyšné Německé – Slovensko (limnokvarcit), Mayen – Německo (vulkanické horniny), San Cristobal, Pachuca – Mexiko, Coso Hot Springs – Kalifornie (v obsidiánu).
Výskyty v ČR Nezdenice (andezit)
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Cristobalite.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_5_oxidy/kap_7_5_oxidy.htm#7.5.1.3.

Zpět: klasifikace tektosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz