Heulandit

silikáty – tektosilikáty – skupina zeolitů

Seznam fotografií:

Foto 101: heulandit - Fassa, Itálie

Foto 102: heulandit - Fassa, Itálie

Foto 103: heulandit - Weitendorf, Rakousko

Foto 104: heulandit - Berufjard, Island

Foto 105: heulandit - ostrov Farr Oer

 

Složení (Ca,Na,K)9 (Al9Si27O72) . 24H2O
Symetrie monoklinická (C2/m, Cm, C2)
Forma výskytu Krystaly mají tabulkovitý habitus podle (010) nebo vytváří lupenité a kulovité agregáty.
Barva bezbarvý, bílá, žlutá, šedá, červená
Lesk perleťový
Štěpnost dokonalá podle {010}
Tvrdost 3–3,5
Hustota 2,1–2,2
Indexy lomu N(α) = 1,476–1,506; N(β) = 1,479–1,510; N(γ) = 1,479–1,517
Jiné vlastnosti bílý vryp, průhledný až průsvitný
Typy výskytu Je běžným minerálem v dutinách efuzivních hornin a na žilách alpské parageneze. Spíše ojediněle se vyskytuje v pegmatitech, hydrotermálních žilách nebo skarnech.
Výskyty ve světě vulkanity: Teigarhorn – Island, Fassa – Itálie, Poona – Indie; alpská parageneze: Cambo – Francie; hydrotermální žíly: Andreasberg – Německo
Výskyty v ČR dutiny vulkanitů: Kozákov, Žampach u Jílového; alpská parageneze: Bohutín u Šumperka, Pecerady, Markovice, Horky u Čáslavi; Vystrčenovice (pegmatit), Chvaletice (manganolit)
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Heulandite-Ca.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_14_tektosil/kap7_14_tektosil.htm#7.14.3.8.

Zpět: klasifikace tektosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz