Albit

silikáty – tektosilikáty – skupina plagioklasu

Seznam fotografií:

Foto 1: albit - Větrný vrch, Otov

Foto 2: albit - Bobrůvka

Foto 3: albit - Sobotín, Pfarrerb

Foto 4: albit - Vernířovice, Střelecký důl

Foto 5: albit - Dobrá Voda

Foto 6: oligoklas - Kalich u Litoměřic

Foto 7: albit - Cínovec

Foto 101: albit - Zillertal, Tyroly

Foto 102: albit - Zillertal, Tyroly

Foto 103: albit - Schusiru, Tyroly

Foto 104: albit - Schmirn, Tyroly

Foto 105: albit - Pfíc, Tyroly

Foto 106: albit - Pfíc, Tyroly

Foto 107: albit - Habachtal, Rakousko

Foto 108: albit - Tvedestrand, Norsko

Foto 109: albit - Arendal

Foto 110: albit - Bodenmeis, Bavorsko

 

Složení NaAlSi3O8
Symetrie triklinická (C1)
Forma výskytu Tvoří tabulkovité krystaly s převládajícími krystalovými tvary {010}, {001}, {110}, {110}. Dvojčatí nejčastěji podle albitového a periklinového zákona. Běžně se vyskytuje v zrnitých dokonale štěpných agregátech, někdy bývá jemnozrnný, tzv. „cukrovitý“ albit.
Barva bílá, bezbarvý
Lesk skelný nebo perleťový
Štěpnost dokonalá podle {001} a dobrá podle {010}
Tvrdost 6
Hustota 2,62
Indexy lomu N(α) = 1,527; N(β) = 1,531; N(γ) = 1,538
Jiné vlastnosti modravý lupenitý albit je označován jako odrůda cleavelandit, bílý vryp
Typy výskytu Albit je hlavní horninotvorný minerál kyselých magmatitů, zejména granitů, společně s foidy je přítomen ve foidových syenitech. Velmi významný je albit při alteračních procesech tzv. albitizaci hornin. Je běžnou součástí greisenů, diferencovaných pegmatitů a žil alpské parageneze. Vzniká při epizonální metamorfóze ve facii zelených břidlic spolu s chloritem a epidotem. V některých sedimentech bývá autigenním minerálem.
Výskyty ve světě pegmatity: Hundholmen u Narviku – Norsko, Amelia Co. – Virgínie, San Diego – Kalifornie, Minas Gerais – Brazílie; alpská parageneze: Rhonský ledovec a Gletsch – Švýcarsko, Passo di Vizze, Trentino – Itálie, Zillertal – Tyrolsko.
Výskyty v ČR pegmatity: Písek, Liberec – Ruprechtice, Dolní Bory, Cyrilov, Bobrůvka, Střelecký důl u Maršíkova; greiseny: Horní Slavkov, Krupka; alpská parageneze: Skutečsko, Sobotín
Další informace

http://webmineral.com/data/Albite.shtml 

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_14_tektosil/kap7_14_tektosil.htm#7.14.1.4.

Zpět: klasifikace tektosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz