Coesit

silikáty – tektosilikáty – skupina SiO2

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení SiO2
Symetrie monoklinická (C2/c)
Forma výskytu Tvoří většinou mikroskopická zrna.
Barva bezbarvý
Lesk skelný
Štěpnost chybí
Tvrdost 7,5
Hustota 2,93
Indexy lomu N(α) = 1,593; N(β) = 1,595; N(γ) = 1,599
Jiné vlastnosti Vysokotlaká polymorfní modifikace SiO2.
Typy výskytu Nachází se v horninách na dně meteorických kráterů nebo v některých eklogitech a kimberiltech.
Výskyty ve světě meteorické krátery: Ries – Německo; eklogity: Victor – Již. Afrika, Straumen – Norsko
Výskyty v ČR  
Další informace http://www.webmineral.com/data/Coesite.shtml

Zpět: klasifikace tektosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz