Ortoklas

silikáty – tektosilikáty – skupina alkalických živců

Seznam fotografií:

Foto 1: ortoklas - Karlovy Vary

Foto 2: ortoklas - Loket

Foto 3: ortoklas - Bečov

Foto 4: ortoklas - Heřmanice, Morava

Foto 5: ortoklas - Horní Rozmyšl

Foto 6: ortoklas - Horní Rozmyšl

Foto 7: ortoklas - Hraničná u Jablonce nad Nisou

Foto 8: ortoklas - Vepice

Foto 9: ortoklas - Dolní Bory

Foto 10: ortoklas - Strážek

Foto 101: ortoklas - Strzegom, Polsko

Foto 102: ortoklas - Gardonne, Tyroly

Foto 103: ortoklas - Tyroly

Foto 104: ortoklas - Elba

Foto 105: ortoklas - San Piero di Campo, Elba

 

Složení KAlSi3O8
Symetrie monoklinická (C2/m)
Forma výskytu Tvoří krátce sloupečkovité či tabulkovité krystaly, velmi často bývá v podobě dvojčatných srůstů: karlovarský podle (100), bavenský podle (021) a manebašský podle (001). Běžně tvoří zrnité štěpné agregáty.
Barva bezbarvý, bílá, světle šedá
Lesk skelný
Štěpnost dokonalá podle {001} a dobrá podle {010}
Tvrdost 6
Hustota 2,56
Indexy lomu N(α) = 1,518–1,529; N(β) = 1,522–1,533; N(γ) = 1,522–1,539
Jiné vlastnosti průhledný nebo průsvitný, bílý vryp
Typy výskytu Představuje jeden z hlavních horninotvorných minerálů granitů, alkalických granitů, monzonitů, syenitů, durbachitů nebo granodioritů. Menší měrou je zastoupen ve výlevných ekvivalentech výše jmenovaných hornin. V pegmatitech tvoří agregáty nebo krystaly velkých rozměrů. Najdeme jej na žilách alpské parageneze, vzniká v podmínkách granulitové facie a v kontaktní metamorfní facii pyroxenických rohovců.
Výskyty ve světě granity: Margeride, Rostrenen – Francie, Fredriksvarn – Norsko, Strzegom – Polsko, Baveno – Itálie; pegmatity: Hagendorf – Německo, Kragerö, Arendal, Hitterö – Norsko, New Hampshire, New York – USA; alpské žíly: Adula – Švýcarsko, Zillertal – Tyrolsko, Fiesch, Sv. Gotthard – Švýcarsko
Výskyty v ČR granity: Loket, Karlovy Vary, Bečov, Liberec; durbachity: Tábor, Kosov u Jihlavy, Kamenná, Třebíč; pegmatity: Otov, Meclov, Písek, Dolní Bory, Strážek, Březí u Říčan; alpské žíly: Praděd, Vernířovice, Krásno u Šumperka
Další informace

http://webmineral.com/data/Orthoclase.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_14_tektosil/kap7_14_tektosil.htm#7.14.1.2.

Zpět: klasifikace tektosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz