Analcim

silikáty – tektosilikáty – skupina zeolitů

Seznam fotografií:

Foto 101: analcim - Lehre, Braunnshweig

 

Složení NaAlSi2O6 . H2O
Symetrie triklinická (P1), rombická (Ibca)
Forma výskytu Tvoří izometrické krystaly psudokubického typu, na spojkách převládají plochy tetragon-trioktaedr {211}. Vyskytuje se v zrnitých až celistvých agregátech.
Barva bílá, narůžovělá, načervenalá
Lesk skelný
Štěpnost chybí
Tvrdost 5,5
Hustota 2,2–2,3
Indexy lomu N = 1,487
Jiné vlastnosti většinou neprůhledný, pseudomorfuje leucit, nefelín a sodalit
Typy výskytu Je častým horninotvorným minerálem alkalických magmatických hornin (trachyty, fonolity, nefelinické syenity nebo těšínity). V asociaci s dalšími zeolity bývá typickým minerálem druhotné výplně trhlin v efuzívech. Vyskytuje se také v alpské paragenezi a vzácně vzniká v sedimentech při diagenezi.
Výskyty ve světě alkalické syenity a jejich pegmatity: Brevig – Norsko, poloostrov Kola – Rusko, souostroví Los – Guinea, Mont Saint-Hilaire, Tanco – Kanada; vulkanity: Maglovce – Slovensko, Mazzin v údolí Fassa – Itálie, Dumbarton – Skotsko, Orkneje a Faerské ostrovy, Island
Výskyty v ČR v těšínitech: Bludovice, Libhošť; diabasy v Barrandienu; fonolity: Kalich u Litoměřic, Veselí a Špičák u Mostu, Radechov u Kadaně; bazalty: Velké Březno, Dobranec u Dobrné, Kozákov, Morcinov u Lomnice nad Popelkou, Praha – Malá Chuchle, Hlásná Třebáň, Lištice; alpská parageneze: Liberec – Ruprechtice, Markovice, Libodřice, Horky u Čáslavi
Další informace

http://webmineral.com/data/Analcime.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_14_tektosil/kap7_14_tektosil.htm#7.14.3.5.

Zpět: klasifikace tektosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz