Atlas minerálů - analcim

silikáty – tektosilikáty – skupina zeolitů

<
>

foto minerálu

Foto 101: Bílé, částečně průhledné krystaly analcimu omezené plochami tetragon-trioktaedru. Lokalita Lehre, Braunnshweig, sbírky ÚGV č. 8340.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz