Mikroklin

silikáty – tektosilikáty – skupina alkalických živců

Seznam fotografií:

Foto 1: mikroklin - Dolní Bory

Foto 2: mikroklin - Puklice u Jihlavy

Foto 101: mikroklin - Narestve, Švédsko

Foto 102: mikroklin - Narestve, Švédsko

Foto 103: mikroklin (amazonit) - Pikes Peak, Colorado

Foto 104: mikroklin (amazonit) - Bad Lands, Dakota

Foto 105: mikroklin (amazonit) - bez lokalizace

Foto 106: mikroklin (amazonit) - Gora Ploska, Kejvy, Kola

 

Složení KAlSi3O8
Symetrie triklinická (C1)
Forma výskytu Tvoří krátce sloupečkovité nebo tabulkovité krystaly. Ze srůstových zákonů je charakteristické vzájemně kolmé dvojčatění podle albitového a periklinového zákona. Běžné jsou zrnité štěpné agregáty.
Barva bezbarvý, bílá, žlutavá, zelená (varieta amazonit)
Lesk skelný
Štěpnost dokonalá podle {001}, dobrá podle {010}
Tvrdost 6
Hustota 2,56
Indexy lomu N(α) = 1,518; N(β) = 1,522; N(γ) = 1,525
Jiné vlastnosti průhledný nebo průsvitný, bílý vryp
Typy výskytu Patří k hlavním horninotvorným minerálům, uplatňuje se v kyselých magmatických horninách (granit, pegmatit, aplit, ryolit). V regionálně metamorfovaných horninách se objevuje od facie zelených břidlic po granulitový stupeň.
Výskyty ve světě pegmatity: Strzegom – Polsko, Hagendorf – Německo, Hundholmen u Narviku – Norsko, Kaatiale – Finsko, Pala – Kalifornie, Ilmenské hory – Ural, četné lokality na poloostrově Kola – Rusko, Amelia – USA, Pikes Peak – Colorado; migmatity: Bystrá dolina v Nízkých Tatrách – Slovensko
Výskyty v ČR pegmatity: Písek, Otov, Meclov, Budislav, Dolní Bory; ortoruly: Sfinx u Měděnce, Choustník u Tábora; v pararulách moldanubika: Horažďovicko, Písecko
Další informace

http://webmineral.com/data/Microcline.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_14_tektosil/kap7_14_tektosil.htm#7.14.1.3.

Zpět: klasifikace tektosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz