Leucit

silikáty – tektosilikáty – skupina leucitu

Seznam fotografií:

Foto 101: leucit - Frascati, Itálie

Foto 102: leucit - Frascati, Itálie

Foto 103: leucit - Vesuv, Itálie
Složení KAlSi2O6
Symetrie vyšší leucit (nad 605 °C) kubická (Ia3d), nižší leucit tetragonální (I41/a)
Forma výskytu Tvoří dobře omezené kubické krystaly s převládajícími plochami tetragontrioktaedru. Běžně se vyskytuje v izometrických zrnech, často je nahrazován produkty alterace tzv. pseudoleucit (směs ortoklasu a nefelinu).
Barva bílá, šedavá
Lesk skelný
Štěpnost chybí
Tvrdost 5,5–6
Hustota 2,47
Indexy lomu N = 1,508–1,511
Jiné vlastnosti průsvitný až průhledný, lasturnatý lom
Typy výskytu Je typickým horninotvorným minerál alkalických výlevných hornin bohatých na K a Al (leucitit, olivínický leucitit, bazanit, některé bazalty), ojedinělý je výskyt leucitických syenitů.
Výskyty ve světě výlevné horniny: Kaiserstuhl, Laacher See – Německo, Monti Albani, Ariccia, Poggio, Nibbio, Vesuvu – Itálie, Kapverdské ostrovy, pohoří Virunga – Zair, Leucite Hills – Wyoming; leucitické syenity: Monte Somma, Vesuvu – Itálie, Magnet Cove – Arkansas.
Výskyty v ČR vulkanity Doupovských hor a jižní části Českého středohoří, Loučná v Krušných horách, Zálezly nad Labem (monchiquit)
Další informace

http://webmineral.com/data/Leucite.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_14_tektosil/kap7_14_tektosil.htm#7.14.2.1.

Zpět: klasifikace tektosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz