Skapolit

silikáty – tektosilikáty – skupina skapolitu

Seznam fotografií:

Foto 1: skapolit - Strážek

Foto 101: skapolit - Finsko

Foto 102: skapolit - Vesuv, Itálie

Foto 103: skapolit - Sljudjanka

 

Složení

marialit: Na3 (Al3Si9O24) . NaCl
mejonit: Ca3 (Al6Si6O24) . CaCO3

Symetrie tetragonální (I4/m)
Forma výskytu Tvoří sloupečkovité krystaly nebo štěpné stébelnaté a zrnité agregáty.
Barva bílá, šedá, světle žlutá, růžová
Lesk skelný
Štěpnost dokonalá podle {110}
Tvrdost 6
Hustota 2,54–2,77
Indexy lomu N(e) = 1,522–1,571; N(o) = 1,534-1,607
Jiné vlastnosti čisté koncové členy se vyskytují jen vzácně, bílý vryp
Typy výskytu Je významný minerálem regionálně metamorfovaných hornin v podmínkách amfibolitové a granulitové facie. Vyskytuje se jako součást kontaktně metamorfovaných nebo metasomaticky přeměněných hornin (reakční zóny pegmatitů v serpentinitech a skarnech, skarny, mramory a erlany). Druhotně vzniká v hydrotermálně alterovaných gabrech a nefelinických syenitech.
Výskyty ve světě pegmatity: Madagaskar, Renfrew – Ontario, Kanada; bazické horniny: Kragerö – Norsko, Monte Somma – Itálie, Oaxaca – Mexiko, Los Molles – Argentina; mramory: Quebeck, Eganville – Kanda, Maryland – Texas; aluvia: Espirito Santo – Brazílie, Tanzanie, Keňa, Madagaskar.
Výskyty v ČR pegmatity: Lukavská hora u Moravských Budějovic, Domanínek u Bystřice nad Pernštejnem, Drahonín u Tišnova;  mramory a erlany: Bojanov, Dehetník u Seče, Pěčín u Rokytnice v Orlických horách, Chýnov, Strážek, Sušicko; serpentinity: Borek u Chotěboře
Další informace http://webmineral.com/data/Scapolite.shtml

Zpět: klasifikace tektosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz