Sanidin

silikáty – tektosilikáty – skupina alkalických živců

Seznam fotografií:

Foto 101: sanidin - Drachenfels am Rein

Foto 102: sanidin - Drachenfels am Rein

 

Složení (K,Na) AlSi3O8
Symetrie monoklinická (C2/m)
Forma výskytu Krystaly mají tabulkovitý habitus s přednostně vyvinutými plochami (010). Dvojčatně srůstá podle zákona karlovarského, bavenského a manebašského. Často se vyskytuje v zrnech.
Barva bezbarvý, bílá
Lesk skelný, perleťový
Štěpnost dokonalá podle {001} a dobrá podle {010}
Tvrdost 6
Hustota 2,52
Indexy lomu N(α) = 1,522; N(β) = 1,527; N(γ) = 1,528
Jiné vlastnosti bílý vryp, průhledný nebo průsvitný
Typy výskytu Je významným minerálem vulkanických hornin, kde často tvoří vyrostlice (trachyty, ryolity). Významu nabývá také v kontaktně metamorfovaných horninách sanidinové facie.
Výskyty ve světě trachyty: Drachenfels u Bonnu, Laacher See – Německo, Mont-Dore, Roc de Courlande – Francie, Vesuv – Itálie; ryolity: Vyhně u Banské Štiavnice
Výskyty v ČR Heřmanov u Teplé (trachyt)
Další informace

http://webmineral.com/data/Sanidine.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_14_tektosil/kap7_14_tektosil.htm#7.14.1.1.

Zpět: klasifikace tektosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz