Sodalit

silikáty – tektosilikáty – skupina sodalitu

Seznam fotografií:

Foto 101: sodalit - Ditró

Foto 102: sodalit - Lithfield, Maine

 

Složení Na8 (AlSiO4)6 Cl2
Symetrie kubická (P43n)
Forma výskytu Tvoří krystaly ve tvaru rombického dodekaedru, častěji však nepravidelná zarostlá zrna.
Barva světle až tmavě modrá, žlutavá, bílá, zelenavá, bezbarvý
Lesk skelný až mastný
Štěpnost špatná podle {110}
Tvrdost 6
Hustota 2,29
Indexy lomu N = 1,483–1,484
Jiné vlastnosti průsvitný až průhledný, oranžově-červená luminiscence v UV záření
Typy výskytu Je hlavním horninotvorným minerálem některých magmatických alkalických hornin (sodalitické syenity a trachyty). Vyskytuje se také v kontaktních mramorech a erlanech.
Výskyty ve světě syenity: Julianeháb – Grónsko, Highwood Mts. – Montana, Ditrau – Rumunsko, Kola – Rusko, souostroví Los – Guinea, Magnet Cove – Arkansas; tavit: Lujavrurtu – Kola (Rusko); monchiquity: Serra de Monchique – Portugalsko; trachyty: Auvergne – Francie; kontakty mramorů: Monte Somma – Itálie, Laacher See – Porýní, Německo
Výskyty v ČR Kletečná, Špičák u Mostu, Malý Debus u Milešovky, Boží vrch u Verneřic, Velké Březno u Ústí nad Labem, Zubrnice u Velkého Března
Další informace

http://webmineral.com/data/Sodalite.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_14_tektosil/kap7_14_tektosil.htm#7.14.2.3.

Zpět: klasifikace tektosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz