Natrolit

silikáty – tektosilikáty – skupina zeolitů

Seznam fotografií:

Foto 1: natrolit - Mariánská hora, Ústí nad Labem

Foto 2: natrolit - Mariánská hora, Ústí nad Labem

Foto 3: natrolit - Mariánská hora, Ústí nad Labem

Foto 4: natrolit - Mariánská hora, Ústí nad Labem

Foto 5: natrolit - Mariánská hora, Ústí nad Labem

Foto 6: natrolit - Soutěsky u Děčína

Foto 7: natrolit - Zálezly

Foto 8: natrolit - Česká Lípa

Foto 9: natrolit - Markovice u Čáslavi

Foto 10: natrolit - Mohelno

Foto 11: natrolit - Hejdov

Foto 101: natrolit - Fassa, Itálie

Foto 102: natrolit - Fassa, Itálie

Foto 103: natrolit - Fassa, Itálie

Foto 104: natrolit - Seisser Alpe, Tyroly

 

Složení Na2Al2Si3O10 . 2H2O
Symetrie rombická (Fdd2)
Forma výskytu Tvoří dlouze sloupečkovité až jehlicovité krystaly protažené podle osy z, obvykle chudé na krystalové tvary. Dvojčatí podle (110). Běžné jsou snopkovité, vláknité a radiálně paprsčité agregáty, někdy vytváří i celistvé formy.
Barva bezbarvý, bílá, našedlá, růžová, nažloutlá
Lesk skelný
Štěpnost dokonalá podle {110}, dobrá podle {010}
Tvrdost 5,5–6
Hustota 2,2–2,6
Indexy lomu N(α) = 1,473–1,489; N(β) = 1,476–1,491; N(γ) = 1,485–1,502
Jiné vlastnosti průhledný až průsvitný, náleží mezi tzv. vláknité zeolity
Typy výskytu Bývá charakteristickým minerálem dutin v bazických i alkalických efuzívech nebo na trhlinách nefelinických syenitů. Objevuje se jako nízkoteplotní produkt přeměny živců v desilikovaných pegmatitech nebo na žilách alpské parageneze.
Výskyty ve světě bazalty: Mazzin v údolí Fassa – Itálie, Puy-de-la-Garde – Francie, County Antrim – Severní Irsko, Island, Bay of Funda – Kanada, Medford – Oregon, Paterson. Bound Brooku – New Jersey
Výskyty v ČR dutiny bazických vulkanitů: Mariánská hora v Ústí nad Labem, Milešovský Kloc, Špičák u Mostu, Železnický vrch, České Hamry u Vejprt, Zálezly nad Labem, Soutěsky a Provodín u České Lípy; alpská parageneze: Markovice, Templštejn, Krásné u Šumperka, Staré Ransko
Další informace

http://webmineral.com/data/Natrolite.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_14_tektosil/kap7_14_tektosil.htm#7.14.3.7.

Zpět: klasifikace tektosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz