Helvín

silikáty – tektosilikáty – skupina sodalitu

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení Mn4Be3 (SiO4)3 S
Symetrie kubická (P43n)
Forma výskytu Tvoří tetraedrické krystaly nebo zrnité agregáty.
Barva hnědá, červenohnědá, šedá, žlutá
Lesk skelný až mastný
Štěpnost zřetelná podle {111}
Tvrdost 6–6,5
Hustota 3,17–3,36
Indexy lomu N=1,728–1,747
Jiné vlastnosti tmavě červená luminiscence v UV záření, průhledný až průsvitný
Typy výskytu Objevuje se v nefelinických syenitech, žulových pegmatitech chudých na Al a některých skarnech. Akcesorický bývá v některých Sn-W greisenech nebo na rudních žilách.
Výskyty ve světě syenity: Mont St. Hilaire – Quebec, Kanada, Langesundsfjord – Norsko; pegmatity: Amelie – Virgínie, Pala – Kalifornie, Iron Mt. – N. Mexiko, Mt. Francisco u Port Hedland – Austrálie; skarny: Schwarzenberg, Breitenbrunn – Německo, Tin Creek – Aljaška, Sierra, Socorro – N. Mexiko; rudní žily: Butte – Montana, Silverton – Colorado
Výskyty v ČR Žižkův vrch u Sušice, Chvaletice
Další informace

http://webmineral.com/data/Helvite.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_7_karbon/kap_7_7_karbonaty.htm#7.7.1.1.

Zpět: klasifikace tektosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz