Hauyn

silikáty – tektosilikáty – skupina sodalitu

Seznam fotografií:

Foto 101: hauyn - Lažské jezero

Foto 102: hauyn - Niedermending, Porýní

Foto 103: hauyn - Monte Albani, Itálie
Složení (Na Ca)8 (Al,Si)12O24 (SO4)2
Symetrie kubická (P43n)
Forma výskytu Na krystalech převládají tvary rombického dodekaedru nebo oktaedru, bývá zdvojčatělý podle (111). Častá jsou vtroušená zrna nebo zrnité agregáty.
Barva modrá, zřídka žlutá, bílá, šedá, zelená, červená nebo bezbarvý
Lesk skelný až mastný
Štěpnost výborná podle {110}
Tvrdost 5–6
Hustota 2,4–2,5
Indexy lomu N=1,496
Jiné vlastnosti celistvý je podobný lazuritu
Typy výskytu Může být hlavním horninotvorným minerálem foidových trachytů a příbuzných efuzív spolu s leucitem a nefelínem.
Výskyty ve světě alkalické vulkanity: Laacher See – Falc, Německo, Niedermending – Eifel, Německo, Monte Somma, Vesuvu, Sacrofan u Říma – Itálie, Winnett – Montana, Ladžvardždara – Pamír, Tádžikistán
Výskyty v ČR Andělská Hora u Karlových Varů, Loučná
Další informace

http://webmineral.com/data/Hauyne.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_14_tektosil/kap7_14_tektosil.htm#7.14.2.5.

Zpět: klasifikace tektosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz