Stilbit

silikáty – tektosilikáty – skupina zeolitů

Seznam fotografií:

Foto 1: stilbit - Sobotín

Foto 2: stilbit - Šumperk, Ostředek

Foto 3: stilbit - Stará Červená Voda

Foto 4: stilbit - Rudná u Vernířovic

Foto 5: stilbit - Mirošov

Foto 6: stilbit - Příbram

Foto 101: stilbit - Pufflerloch, Tyroly

Foto 102: stilbit - Nova Scotia, Kanada

Foto 103: stilbit - Strzegom, Polsko

Foto 104: stilbit - Strzegom, Polsko

Foto 105: stilbit - Helgustedir, Island

Foto 106: stilbit - lom Lipata, Vitoša, Bulharsko

 

Složení NaCa4(Al8Si28O72) . 28-32H2O
Symetrie monoklinická (C2/m)
Forma výskytu Krystaly bývají sloupcovité až jehlicovité, obvykle však tvoří penetrační prorostlice do tvaru kříže podle (010). Jehličky se shlukují do charakteristických snopkovitých útvarů, na obou koncích rozšířených. Běžné jsou paprsčité agregáty, vzácné sférolity.
Barva bezbarvý, bílá, žlutá
Lesk skelný, na rovinách štěpnosti perleťový
Štěpnost dokonalá podle {010}
Tvrdost 3,5–4
Hustota 2,09–2,20
Indexy lomu N(α) = 1,484–1,500; N(β) = 1,492–1,507; N(γ) = 1,494–1,513
Jiné vlastnosti průhledný až průsvitný, existuje také stilbit-Na, starší označení desmín
Typy výskytu Je typickým minerálem alpských žil a dutin vulkanitů. Zřídka se objevuje v pegmatitech, na hydrotermálních žilách a vzácně se usazuje i z recentních horkých pramenů.
Výskyty ve světě granity a pegmatity: Strzegom – Polsko, Sofia – Bulharsko, Pala – Kalifornie; vulkanity: Nadap – Maďarsko, Kilpatrick, ostrov Skye – Skotsko, Faerské ostrovy, Bernfjord – Island, Horseshoe Cove – Kanada, Paterson – New Jersey, Tambor Springs – Austrálie; hydrotermální žíly: Andreasberg – Německo, Kongsberg – Norsko, Guanajuatu – Mexiko; alpské žíly: Fiesch – Švýcarsko, Bourg d´Oisans – Francie
Výskyty v ČR Kozákov, Liberec – Ruprechtice, Temenice u Šumperka, Sobotín – Štětínov, Krásné u Šumperka, Bohutín u Šumperka, Mirošov, Bobrová
Další informace http://webmineral.com/data/Stilbite-Ca.shtml

Zpět: klasifikace tektosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz