Nosean

silikáty – tektosilikáty – skupina sodalitu

Seznam fotografií:

Foto 101: nosean - Laacher See, Porýní

 

Složení Na8 (AlSiO4)6 (SO4)
Symetrie kubická (P43m)
Forma výskytu Jen zřídka tvoří krystaly omezené plochami rombického dodekaedru, dvojčatí podle (111). Zpravidla se vyskytuje ve formě drobných nepravidelných zrn.
Barva bílá, šedá, červenavá
Lesk skelný
Štěpnost chybí
Tvrdost 5,5–6
Hustota 2,3–2,4
Indexy lomu N = 1,480–1,495
Jiné vlastnosti průsvitný až průhledný
Typy výskytu Bývá významným horninotvorným minerálem některých alkalických trachytů, ojediněle se objevuje v některých syenitech.
Výskyty ve světě Laacher See – Porýní (Německo), Wolf Rock – Cornwall, Anglie
Výskyty v ČR Milešovka, Mariánská hora u Ústí nad Labem
Další informace

http://webmineral.com/data/Nosean.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_14_tektosil/kap7_14_tektosil.htm#7.14.2.4.

Zpět: klasifikace tektosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz