Atlas minerálů

Klasifikace třídy sulfátů, chromátů, molybdátů a wolframátů

Oddělení - skupina - minerál

Oddělení bezvodých sulfátů skupina anhydritu anhydrit
  skupina barytu baryt
    celestin
    anglesit
  skupina alunitu alunit
    jarosit
Oddělení vodnatých sulfátů skupina kieseritu kieserit
  skupina hexahydritu hexahydrit
  skupina melanteritu melanterit
  skupina epsomitu epsomit
    goslarit
  skupina kamenců pickeringit
    halotrichit
    mendozit
    kalinit
  skupina sádrovce sádrovec
    bassanit
  skupina langitu langit
    posnjakit
  skupina ettringitu ettringit
    thaumasit
Oddělení chromátů skupina krokoitu krokoit
Oddělení molybdátů, wolframátů skupina scheelitu scheelit
    powellit
    wulfenit

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz