Anhydrit

sulfáty – bezvodé sulfáty – skupina anhydritu

Seznam fotografií:

Foto 101: anhydrit - Wieliczka, Polsko

Foto 102: anhydrit - Bleiberg, Rakousko

Foto 103: anhydrit - Bad Ischl, Rakousko

Foto 104: sanhydrit - Bad Ischl, Rakousko

Foto 105: anhydrit - Hallstadt, Rakousko

Foto 106: anhydrit - Hallstadt, Rakousko

Foto 107: anhydrit - Anssee, Rakousko

Foto 108: anhydrit - Anssee, Rakousko

 

Složení CaSO4
Symetrie rombická (Ccmm)
Forma výskytu Vzácně tvoří izometrické nebo sloupcovité krystaly, někdy zdvojčatělé. Častěji má charakter kusových, zrnitých nebo celistvých agregátů.
Barva bělavá, šedá, namodralá, nafialovělá, žlutavá, červená, bezbarvý
Lesk perleťový až skelný
Štěpnost dokonalá podle {010} a {100} a dobrá podle {001}
Tvrdost 3–3,5
Hustota 2,8–3
Indexy lomu N(α) = 1,570; N(β) = 1,576; N(γ) = 1,612
Jiné vlastnosti vytváří polymorfní modifikace a-anhydrit (trigonální), b-anhydrit (rombický), g-anhydrit (hexagonální); průhledný nebo průsvitný
Typy výskytu Je typickým minerál evaporitových sedimentů, kde často vytváří různě mocné polohy se sádrovcem a halitem, jen ojediněle vzniká na hydrotermálních žilách nebo v dutinách vulkanitů.
Výskyty ve světě evapority: Stassfurt, Wathlingen, Douglashall, Lüneburg – Německo, Hallein – Rakousko, Wieliczka – Polsko, Simplon, Sv. Gotthard – Švýcarsko, Chihuahua – Mexiko, Novoveská Huta, Šankovce, Solivar, Zbudza, Rudlov – Slovensko; hydrotermální žíly a hydrotermálně sedimentární ložiska: Cavnic – Rumunsko, Andreasberg – Německo, Kremnica, Zlatá Baňa, Špania Dolina – Slovensko, Hanaoca, Honšú – Japonsko; dutiny vulkanitů: West Paterson – New Jersey, Vesuv, Stromboli – Itálie.
Výskyty v ČR Zámeček u Českých Hamrů (dutin tefritu), Dolní Rožínka, Zastávka u Brna
Další informace

http://www.mindat.org/min-234.html

http://webmineral.com/data/Anhydrite.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_6_sulfaty/kap_7_6_sulfaty.htm#7.6.1.1.

Zpět: klasifikace sulfátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz