Kalinit

sulfáty – vodnaté sulfáty – skupina kamenců

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení KAl(SO4)2 . 11H2O
Symetrie monoklinická (C2/c)
Forma výskytu Vytváří vláknité kůry a agregáty.
Barva bílá, světle modrá, bezbarvý
Lesk skelný až hedvábný
Štěpnost dobrá
Tvrdost 2,5
Hustota 1,8
Indexy lomu N(α) = 1,430; N(β) = 1,452; N(γ) = 1,458
Jiné vlastnosti rozpustný ve vodě, sladká chuť
Typy výskytu Vzniká jako sekundární produkt zvětráváním sulfidů nebo desublimací ze sopečných plynů.
Výskyty ve světě Turkey Creek – Colorado, Alum mine, Tonopah, Silver Peak – Nevada, Sicílie, Lipari, Kamčatka – Rusko
Výskyty v ČR hořící haldy: Ostravsko
Další informace

http://www.mindat.org/min-2137.html

http://webmineral.com/data/Kalinite.shtml

Zpět: klasifikace sulfátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz