Hexahydrit

sulfáty – vodnaté sulfáty – skupina hexahydritu

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení MgSO4 . 6H2O
Symetrie monoklinická (C2/c)
Forma výskytu Sloupečkovité krystalky bývají vzácné, obyčejně tvoří jemně vláknité agregáty.
Barva bezbarvý, bílá, zelená
Lesk skelný až perleťový
Štěpnost dokonalá podle {100}
Tvrdost 2
Hustota 1,8
Indexy lomu N(α) = 1,426; N(β) = 1,453; N(γ) = 1,456
Jiné vlastnosti rozpustný ve vodě, hořkoslaná chuť
Typy výskytu Vzniká dehydratací epsomitu, krystalizací ze solných jezer, na hořících haldách nebo desublimací sopečných exhalátů.
Výskyty ve světě evapority: četné lokality v Nevadě, Coloradu a New Jersey; sopečné fumaroly: Kamčatka – Rusko
Výskyty v ČR hořící haldy: Kladensko, Zastávka u Brna, Oslavany
Další informace

http://www.mindat.org/min-1891.html

http://webmineral.com/data/Hexahydrite.shtml

Zpět: klasifikace sulfátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz