Krokoit

sulfáty – chromáty – skupina krokoitu

Seznam fotografií:

Foto 101: krokoit - Beresovsk, Ural

 

Složení PbCrO4
Symetrie monoklinická (P21/n)
Forma výskytu Vyskytuje se v podobě sloupcovitých až jehlicovitých podélně rýhovaných krystalů, tvoří také kůry a povlaky.
Barva červená, oranžová
Lesk diamantový až mastný
Štěpnost dobrá podle {110}
Tvrdost 2,5–3
Hustota 5,9–6,1
Indexy lomu  
Jiné vlastnosti velmi křehký, žlutooranžový vryp
Typy výskytu Vzniká zvětráváním galenitu v oxidační zóně rud Pb, které jsou prostorově spjaty s bazickými a ultrabazickými horninami.
Výskyty ve světě Dundas – Tasmánie, oblast Berezovska – Rusko, Obercallenberg – Německo, Darwin – Kalifornie, oblast Wickenburgu – Arizona, Minas–Gerais – Brazílie, Lezant – Cornwall, Anglie
Výskyty v ČR  
Další informace

http://www.mindat.org/min-1157.html

http://www.webmineral.com/data/Crocoite

Zpět: klasifikace sulfátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz