Epsomit

sulfáty – vodnaté sulfáty – skupina epsomitu

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení MgSO4 . 7H2O
Symetrie rombická (P212121)
Forma výskytu Jen vzácně vytváří drobné krystalky, většinou se vyskytuje jako krápníkovité, jehličkovité nebo vláknité útvary a agregáty, vytváří různé povlaky a nálety.
Barva bezbarvý, bílá
Lesk skelný až hedvábný
Štěpnost dokonalá podle {010}
Tvrdost 2
Hustota 1,7
Indexy lomu N(α) = 1,433; N(β) = 1,455; N(γ) = 1,459
Jiné vlastnosti dobře rozpustný ve vodě, chutná hořce a slaně
Typy výskytu Vzniká jako sekundární minerál oxidací sulfidů Fe a hořčíkem bohatých minerálů z okolních hornin. Může vznikat hydratací kieseritu na halitových ložiscích, krystalizací ze solných jezer, na hořících uhelných haldách, objevuje se v důlních chodbách nebo ve formě povlaků v půdách.
Výskyty ve světě kyzové zvětrávání: Sain-Bel – Francie, Idria – Slovinsko; odpařováním z mořské vody: Stassfurt – Německo, Dax – Francie, Kruger Mt. – Washington, Bisbee – Arizona; minerální vody: Epsom u Londýna – Anglie; v důlních chodbách: Hodruša-Hámre, Banská Štiavnica – Slovensko
Výskyty v ČR zvětrávání pyritu: ordovické břidlice v okolí Prahy, Valachov u Skřiváně, Velké Tresné, Chvaletice; hořící haldy: Bílina, Kladensko; v důlních chodbách: Jáchymov, Rožná; povlaky na půdách: oblast Břeclavska a Hodonínska; rozpuštěn např. v šaratické minerální vodě.
Další informace

http://www.mindat.org/min-1393.html

http://www.webmineral.com/data/Epsomite.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_6_sulfaty/kap_7_6_sulfaty.htm#7.6.2.4.

Zpět: klasifikace sulfátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz