Bassanit

sulfáty – vodnaté sulfáty – skupina sádrovce

Seznam fotografií:

Foto 101: bassanit - Vesuv, Itálie

 

Složení CaSO4 . 1/2H2O
Symetrie monoklinická (I2)
Forma výskytu Jehlicovité krystaly bývají paralelně srostlé, tvoří jehlicovité agregáty a práškovité povlaky.
Barva bílá, bezbarvý
Lesk matný
Štěpnost  
Tvrdost  
Hustota 2,7
Indexy lomu N(o) = 1,55, N(e) = 1,57
Jiné vlastnosti Působením vzdušné vlhkosti postupně hydratuje na sádrovec.
Typy výskytu Vzniká dehydratací sádrovce v místech zvýšeného tepelného toku, jako jsou např. aridní oblasti, prostředí vulkanických exhalací a hořící uhelné haldy. Často bývá ve směsi se sádrovcem.
Výskyty ve světě Kimba – Austrálie, Danby Dry Lake – Kalifornie, národní park Big Bend – Texas, Vesuv – Itálie, Kamčatka – Rusko
Výskyty v ČR hořící haldy: Radvanice u Trutnova, Libušín u Kladna
Další informace

http://www.mindat.org/min-557.html

http://webmineral.com/data/Bassanite.shtml

Zpět: klasifikace sulfátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz