Thaumasit

sulfáty – vodnaté sulfáty – skupina ettringitu

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení Ca3(CO3)(SO4)Si(OH)6 . 12H2O
Symetrie hexagonální (P63/m)
Forma výskytu Vzácně tvoří dlouze sloupcovité nebo jehlicovité krystaly, častější formou výskytu jsou celistvé nebo jehlicovité agregáty.
Barva bezbarvý, bílá
Lesk skelný
Štěpnost nedokonalá
Tvrdost 3,5
Hustota 1,9
Indexy lomu N(e) = 1,468, N(o) = 1,507
Jiné vlastnosti  
Typy výskytu Vzácně vzniká v kontaktně metamorfovaných karbonátových horninách, objevuje se na rudních žilách nebo jako produkt reakce vulkanitů s mořskou vodou. Antropogenně vzniká v některých kompozitních materiálech vyráběných za použití elektrárenských popílků.
Výskyty ve světě Ballyalton – Irsko, Crestmore – Kalifornie, West Paterson – New Jersey, Cetreville - Virgínie, Langban – Švédsko, Kuruman – Jihoafrická republika, Sulitjelma – Norsko
Výskyty v ČR Mýto u Tachova
Další informace

http://www.mindat.org/min-3933.html

http://webmineral.com/data/Thaumasite.shtml

Zpět: klasifikace sulfátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz