Mendozit

sulfáty – vodnaté sulfáty – skupina kamenců

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení NaAl(SO4)2 . 11H2O
Symetrie monoklinická (C2/c)
Forma výskytu Tvoří vláknité agregáty.
Barva bezbarvý, bílá
Lesk skelný
Štěpnost dobrá podle {100}, nedokonalá podle {001} a {010}
Tvrdost 3
Hustota 1,7–1,8
Indexy lomu N(α) = 1,449; N(β) = 1,461; N(γ) = 1,463
Jiné vlastnosti rozpustný ve vodě, na vzduchu dehydratuje
Typy výskytu Vzniká jako produkt oxidace pyritu v interakci s jílovými minerály nebo desublimací z vulkanických plynů.
Výskyty ve světě San Juan, prov. Mendoza – Argentina, Inyo County – Kalifornie, Kamčatka – Rusko
Výskyty v ČR  
Další informace

http://www.mindat.org/min-2643.html

http://webmineral.com/data/Mendozite.shtml

Zpět: klasifikace sulfátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz