Melanterit

sulfáty – vodnaté sulfáty – skupina melanteritu

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení FeSO4 . 7H2O
Symetrie monoklinická (P21/c)
Forma výskytu Nejčastěji tvoří zrnité kůry, krápníkovité útvary nebo povlaky.
Barva světle zelená, světle modrá, postupně žloutne či hnědne
Lesk skelný
Štěpnost dokonalá podle {001}
Tvrdost 2
Hustota 1,9
Indexy lomu N(o) = 1,471; N(e) = 1,486
Jiné vlastnosti rozpustný ve vodě, trpká chuť
Typy výskytu Je typickým sekundárním minerálem, který vzniká oxidací Fe sulfidů (zejména pyritu a markazitu) v prostředí kyzových ložisek a dalších hornin obsahujících Fe sulfidy.
Výskyty ve světě Rammelsberg, Bodenmais – Německo, Bisbee – Arizona, Boyd – Tennessee, Rio Tinto – Španělsko, Hodruša-Hámre, Kremnica, Dubník, Špania Dolina – Slovensko
Výskyty v ČR Chvaletice, Hromnice, Velké Tresné, Valachov u Skřiváně, Branná, Zastávka u Brna, Zlaté Hory
Další informace

http://www.mindat.org/min-2633.html

http://www.webmineral.com/data/Melanterite.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_6_sulfaty/kap_7_6_sulfaty.htm#7.6.2.3.

Zpět: klasifikace sulfátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz