Langit

sulfáty – vodnaté sulfáty – skupina langitu

Seznam fotografií:

Foto 101: langit - Klausen, Tyroly

Foto 102: langit - Chinsa, Itálie

 

Složení Cu4(SO4)(OH)6 . 2H2O
Symetrie monoklinická (Pc)
Forma výskytu Tvoří drobné pseudohexagonální krystalky, častěji má charakter krystalických povlaků a kůr.
Barva modrá až modrozelená
Lesk skelný až hedvábný
Štěpnost dokonalá podle {001} a {010}
Tvrdost 2,5–3
Hustota 3,5
Indexy lomu N(α) = 1,708; N(β) = 1,760; N(γ) = 1,798
Jiné vlastnosti  
Typy výskytu Vzniká jako sekundární minerál během oxidace měděných rud. Recentní výskyt je vázán na důlní chodby a prostředí starých hald.
Výskyty ve světě Elly, Bisbee – Nevada, El Cobre, Rancagua – Chile, St. Just, St. Blazey – Anglie, Špania Dolina, Podlipa u Lubietové, Gelnica, Novoveská Huta – Slovensko, Mollau – Francie, Tsumeb – Namibie, Oberwolfach, Freiberg – Německo
Výskyty v ČR Příbram, Zlaté Hory, Horní Hoštice, Borovec u Štěpánova
Další informace

http://www.mindat.org/min-2322.html

http://webmineral.com/data/Langite.shtml

Zpět: klasifikace sulfátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz