Alunit

sulfáty – bezvodé sulfáty – skupina alunitu

Seznam fotografií:

Foto 101: alunit - Mužiovo u Mukačeva, Ukrajina

Foto 102: alunit - Tolfa, Itálie

 

Složení KAl3 (SO4)2 (OH)6
Symetrie trigonální (R3m)
Forma výskytu Jen vzácně tvoří romboedrické krystalky, častěji se vyskytuje v podobě zrnitých, pórovitých nebo celistvých agregátů.
Barva bílá, žlutavá, šedá
Lesk skelný až perleťový
Štěpnost dokonalá podle {0001}
Tvrdost 3,5–4
Hustota 2,8
Indexy lomu N(o) = 1,572; N(e) = 1,592
Jiné vlastnosti Za vyšších teplot rozpustný v K(OH), Na(OH) a kyselině sírové. Může sloužit jako indikátor prostředí s nízkým pH.
Typy výskytu Vzniká jako produkt interakce mezi kyselinou sírovou a horninami bohatými hliníkem. Při druhotné přeměně označované jako alunitizace dochází k reakci plynů fumarol či solfatar s horninami bohatými hliníkem.
Výskyty ve světě Tolfa – Itálie, Beregov – Ukrajina, důl New Cornelia – Arizona, Zaglik – Ázerbájdžán
Výskyty v ČR Horní Slavkov, Chvaletice, Sovolusky
Další informace

http://www.mindat.org/min-161.html

http://webmineral.com/data/Alunite.shtml

Zpět: klasifikace sulfátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz