Atlas minerálů

Klasifikace třídy prvků

Oddělení - skupina - minerál

Oddělení kovy a jejich slitiny skupina mědi měď
    stříbro
    zlato
  skupina rtuti rtuť
  skupina železa železo
    kamacit
    taenit
  skupina platiny platina
Oddělení polokovy skupina arsenu arsen
    stibarsen
    antimon
    bismut
Oddělení nekovy skupina uhlíku grafit
    diamant
  skupina síry síra
    selen

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz