Síra

prvky – nekovy – skupina síry

Seznam fotografií:

Foto 1: síra - Lhota u Olešnice

Foto 101: síra - Sirgenti, Sicílie

Foto 102: síra - Sirgenti, Sicílie

Foto 103: síra - Sirgenti, Sicílie

Foto 104: síra - Racalmuto, Sicílie

Foto 105: síra - Solfatara Giona, Sicílie

Foto 106: síra - Caltanissetta, Sicílie

Foto 107: síra - Caltanissetta, Sicílie

Foto 108: síra - Vulcano

 

Složení S
Symetrie rombická (Fddd)
Forma výskytu Tlustě tabulkovité krystaly mají dipyramidální nebo disfenoidický typus. Agregáty jsou celistvé, krápníkovité, ledvinité nebo práškovité.
Barva žlutá, zelenožlutá
Lesk diamantový
Štěpnost nedokonalá podle {001}, {110} a {111}
Tvrdost 1,5–2,0
Hustota 2,0–2,1
Indexy lomu N(α) = 1,96; N(β) = 2,04; N(γ) = 2,25
Jiné vlastnosti bílý vryp, průsvitná až průhledná, křehká
Typy výskytu Je typickým minerálem vznikajícím desublimací ze sopečných fumarol a solfatar. Ve větších objemech se objevuje v sedimentogenních procesech jako produkt bakteriální redukce sulfátů. Může se tvořit při silné oxidaci pyritu, především na ložiskách pyritu, poměrně vzácný je výskyt v dutinách vápenců. Antropogenními procesy vzniká na hořících uhelných haldách.
Výskyty ve světě sopečná činnost: Popocatepetl – Mexiko, Vesuv, Pozzuoli, Etna, Liparské ostrovy, Vulcano – Itálie, Keçiborl – Turecko; sedimentární ložiska: Caltanissetta, Cianciana, Racalmuto, Cattolica, Lercara, Perticara, Cesena – Itálie, Tarnobrzeg – Polsko, Vaucluse, Malvési – Francie, Lake Charles – Louisiana; ložiska pyritu: Smolník – Slovensko, Rio Tinto – Španělsko.
Výskyty v ČR uhelné haldy: Kladensko, Malé Svatoňovice, Bečkov, Zastávka u Oslavan; rašeliniště: SOOS u Františkových Lázní
Další informace

http://webmineral.com/data/Sulfur.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_2_prvky/kap_7_2_prvky.htm#7.2.3.3.

Zpět: klasifikace prvků

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz