Železo

prvky – kovy a jejich slitiny – skupina železa

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení Fe
Symetrie kubická (Im3m)
Forma výskytu Přírodní železo se vyskytuje ve formě kapkovitých útvarů, zrn nebo úlomků.
Barva černá
Lesk kovový
Štěpnost podle {001}
Tvrdost 4
Hustota 7,3–7,9
Indexy lomu  
Jiné vlastnosti magnetické, kujné, na vzduchu rezaví
Typy výskytu Na Zemi poměrně vzácný ryzí prvek se vyskytuje v bazaltech nebo serpentinitech. Výskyty v sedimentech jsou produktem redukce organickou hmotou.
Výskyty ve světě St. Joseph Island – Kanada, Blaafjeld, Nordenskiöld, Niakornak – Grónsko, Bühl u Kasselu – Německo, Dry River – New Hampshire, Mühlhausen – Německo, N. Brunswick – New Jersey.
Výskyty v ČR Komorní Hůrka (vulkanity), Choceň (křídové opuky)
Další informace

http://webmineral.com/data/Iron.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_2_prvky/kap_7_2_prvky.htm#7.2.1.5.

Zpět: klasifikace prvků

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz