Kamacit

prvky – kovy a jejich slitiny – skupina železa

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení FeNi
Symetrie kubická (Fm3m)
Forma výskytu Vytváří celistvé agregáty uspořádané do lamel nebo zrna.
Barva šedá
Lesk kovový
Štěpnost nedokonalá podle {100}
Tvrdost 3,5
Hustota 7,3–7,9
Indexy lomu  
Jiné vlastnosti hákovitý lom, silně magnetický, kujný
Typy výskytu Tvoří důležitou složku v železných meteoritech, kde v tzv. Widmanstättenových obrazcích vytváří silné lamely. Objevuje se v kamenných meteoritech a ojediněle i v pozemských horninách.
Výskyty ve světě Bühl u Kasselu – Německo, Ovifak – Grónsko
Výskyty v ČR  
Další informace http://webmineral.com/data/Kamacite.shtml

Zpět: klasifikace prvků

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz