Platina

prvky – kovy a jejich slitiny – skupina platiny

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení Pt
Symetrie kubická (Fm3m)
Forma výskytu Vzácně se vyskytuje v deformovaných krystalech kubického typu, většinou tvoří zaoblená drobná zrna a šupinky, výjimečně velké nuggety.
Barva ocelově bělavě šedá až tmavě šedá
Lesk kovový
Štěpnost chybí
Tvrdost 4–4,5
Hustota 21,4
Indexy lomu  
Jiné vlastnosti dobrý vodičem elektrického proudu, kujná
Typy výskytu Primární akumulace platiny vznikají magmatickou segregací v ultrabazických horninách bohatých na chrom (dunity, pyroxenity, gabra). Výjimečně se nachází na hydrotermálních žilách hematitu, pyroluzitu a chloritu. Zvětráváním ultrabazických a bazických hornin přechází do aluviálních ložisek.
Výskyty ve světě ultrabazika: Sudbury, Ontario – Kanda, Norilsk – Sibiř, Merensky Reef, Bushveld – Jižní Afrika, Great Dyke – Zimbabwe, Jubdo – Etiopie, Nižnij Tagil – Rusko; aluviální ložiska: řeka Tura – Ural, Bragançe – Portugalsko, Pénestin – Francie, Kamloops – Kanada, Trinity Co. – Kalifornie.
Výskyty v ČR  
Další informace

http://webmineral.com/data/Platinum.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_2_prvky/kap_7_2_prvky.htm#7.2.1.4.

Zpět: klasifikace prvků

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz