Zlato

prvky – kovy a jejich slitiny – skupina mědi

Seznam fotografií:

Foto 1: zlato - Křepice u Vodňan

Foto 2: zlato - Křepice u Vodňan

Foto 3: zlato - Křepice u Vodňan

Foto 4: zlato - Křepice u Vodňan

Foto 5: zlato - Zlaté Hory

Foto 6: zlato - Zlaté Hory

Foto 101: zlato - Vöröspatak, Sedmihrady

Foto 102: zlato - Vöröspatak, Sedmihrady

Foto 103: zlato - Vöröspatak, Sedmihrady

Foto 104: zlato - Vöröspatak, Sedmihrady

Foto 105: zlato - Boicza, Sedmihrady

Foto 106: zlato - Magurka, Slovensko

Foto 107: zlato - Kremnica, Slovensko

Foto 108: zlato - Facebay, Sedmihrady
Složení Au
Symetrie kubická (Fm3m)
Forma výskytu Dokonale vyvinuté krystaly se vyskytují vzácně, často jsou krystalové plochy nerovné a krystalové hrany a rohy zaoblené. Běžné je dvojčatění podle (111). Tvoří obvykle nepravidelné zrnité, plíškovité, drátkovité, dendritické, stromečkovité, mechovité a houbovité agregáty. V rozsypech nacházíme nepravidelná zploštělá zrna, šupinky a vzácně větší valounky (nuggety).
Barva zlatožlutá, stříbrně bílá, oranžově červená
Lesk kovový
Štěpnost chybí
Tvrdost 2,5–3
Hustota 19,3
Indexy lomu  
Jiné vlastnosti kujné a tažné, velmi dobrá elektrická a tepelná vodivost, vlastnosti se mění se vstupem Ag a dalších prvků do struktury
Typy výskytu Ekonomicky významné jsou hydrotermální křemenné žíly se zlatem nebo asociace Au-Sb. Značné zásoby obsahují různé typy metamorfogenních ložisek. Díky vysoké odolnosti se zlato hromadí v rozsypech a aluviálních sedimentech.
Výskyty ve světě hydrotermální žíly: Toi – Japonsko; Złoty Stok – Polsko, Morro Velbo, Passagem – Brazílie, Bonnac, Salsigne – Francie, Berezovsk – Ural; Magurka, Banská Štiavnica – Slovensko; sedimenty: Witwatersrand – Jihoafrická republika, Blind River – Kanada, Tarkwa – Ghana, Sierra de Jacobina – Brazílie; Klondike, Nome – Aljaška, sibiřské řeky.
Výskyty v ČR Jílové u Prahy, Roudný u Vlašimi, Krásná Hora, Mokrsko, Kašperské Hory, Zlaté Hory, Zlatý Chlum, Suchá Rudná, Orlík u Humpolce, Borotice, Štěchovice, Libčice, povodí řek Otavy, Volyňky, Blanice
Další informace

http://webmineral.com/data/Gold.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_2_prvky/kap_7_2_prvky.htm#7.2.1.3.

Zpět: klasifikace prvků

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz