Měď

prvky – kovy a jejich slitiny – skupina mědi

Seznam fotografií:

Foto 1: měd - Studenec u Jilemnice

Foto 2: měd - Moldava

Foto 101: měd - Lake Superior, Michigan

Foto 102: měd - Lake Superior, Michigan

Foto 103: měd - Lake Superior, Michigan

Foto 104: měd - Jekatěrinburg, Sibiř

Foto 105: měd - Corocora, Bolivie

Foto 106: měd - Hovghton Co., Michigan

Foto 107: měd - Szaszka, Maďarsko

 

Složení Cu
Symetrie kubická (Fm3m)
Forma výskytu Na nedokonale vyvinutých a často deformovaných krystalech se objevují plochy krychle, oktaedru, dodekaedru nebo tetrahexaedru. Často dvojčatí podle (111). Agregáty bývají větvovité, deskovité, dendritické, mechovité, celistvé, práškovité nebo tvoří plíšky.
Barva světle růžová až měděně červená, červenohnědá, oxidací tmavne
Lesk kovový
Štěpnost chybí
Tvrdost 2,5–3
Hustota 8,3–9,9
Indexy lomu  
Jiné vlastnosti výborná elektrická vodivost, kujná, tažná
Typy výskytu Primární měď vzniká téměř výhradně v bazických výlevných horninách typu bazaltů, vzácně se objevuje v gabrech. Často vzniká druhotně v cementační zóně měděných ložisek.
Výskyty ve světě bazalty: Michigan, Keweenaw – Hořejší jezero; cementační zóna ložisek: Nandráž u Revúci – Slovensko Cornwall – Anglie, Smolník – Slovensko, Tsumeb – Namibie, Kipushi – Zair, Santa Rita – Arizona, Chessy u Lyonu – Francie, Burra, Kapunda – Jižní Austrálie
Výskyty v ČR bazalty: Kozákov, Lomnice nad Popelkou, Studenec; cementační zóny ložisek: Borovec, Horní Slavkov, Tisová, Zlaté Hory; sedimentární rudy Cu: Košťálov
Další informace

http://webmineral.com/data/Copper.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_2_prvky/kap_7_2_prvky.htm#7.2.1.1.

Zpět: klasifikace prvků

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz