Taenit

prvky – kovy a jejich slitiny – skupina železa

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení NiFe
Symetrie kubická (Fm3m)
Forma výskytu Tvoří tenké lamely.
Barva šedobílá, stříbřitě bílá
Lesk kovový
Štěpnost chybí
Tvrdost 5–5,5
Hustota 7,8–8,2
Indexy lomu  
Jiné vlastnosti magnetický
Typy výskytu Dosud nebyl nalezen v pozemských horninách, je součástí železných meteoritů.
Výskyty ve světě  
Výskyty v ČR  
Další informace http://webmineral.com/data/Taenite.shtml

Zpět: klasifikace prvků

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz