Arsen

prvky – polokovy – skupina arsenu

Seznam fotografií:

Foto 1: arsen - Jáchymov

Foto 2: arsen - Příbram

Foto 3: arsen - Příbram

Foto 4: arsen - Příbram

Foto 101: arsen - Schneeberg, Sasko

 

Složení As
Symetrie trigonální (R3m)
Forma výskytu Krystaly sloupcovitého habitu jsou vzácné. Nejčastěji se vyskytuje v celistvých, ledvinitých a miskovitých agregátech, často s radiálně koncentrickou stavbou.
Barva stříbřitě bílá (nabíhá a mění se v černou)
Lesk kovový
Štěpnost dokonalá podle {0001}, dobrá podle {0112}
Tvrdost 3,5
Hustota 5,6–5,8
Indexy lomu  
Jiné vlastnosti neprůhledný
Typy výskytu Vyskytuje se převážně na hydrotermálních ložiskách sulfoarsenidů, méně běžný je na ložiskách typu Pb-Zn nebo Sb. Zaznamenán byl rovněž na sulfidických metamorfovaných ložiskách.
Výskyty ve světě hydrotermální ložiska: Andreasberg, Freiberg, Schneeberg – Německo, Kowary – Polsko, Sainte Marie-aux-Mines – Francie, Kongsberg – Norsko, Cavnic – Rumunsko, Sarawak – Malajsie; metamorfovaná sulfidická ložiska: Sulitjelma – Norsko, Sale – Švédsko, Sterling Hill – N. Jersey.
Výskyty v ČR Jáchymov, Měděnec, Černý Důl, Příbram, Horní Líšnice, Vrančice, Třebsko
Další informace

http://webmineral.com/data/Arsenic.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_2_prvky/kap_7_2_prvky.htm#7.2.2.2.

Zpět: klasifikace prvků

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz