Stříbro

prvky – kovy a jejich slitiny – skupina mědi

Seznam fotografií:

Foto 1: stříbro - Příbram

Foto 2: stříbro - Příbram

Foto 3: stříbro - Příbram

Foto 4: stříbro - Měděnec

Foto 5: stříbro - Ratibořice

 

Složení Ag
Symetrie kubická (Fm3m)
Forma výskytu Pouze vzácně vytváří krystaly s plochami krychle, oktaedru nebo dodekaedru, zpravidla jednosměrného, kostrovitého nebo dendritického vývoje. Časté je dvojčatění podle (111). Agregáty bývají celistvé, síťovité, dendritické a kostrovité, vyskytuje se často v podobě drátků nebo povlaků.
Barva stříbrně bílá, na vzduchu černá
Lesk kovový
Štěpnost chybí
Tvrdost 2,5–3
Hustota 10,5
Indexy lomu  
Jiné vlastnosti kujné, tažné, výborně vede elektrický proud a teplo, opakní, vyskytuje se v polytypních modifikacích – nejčastěji 3C, méně běžné 2H, 4H
Typy výskytu Vyskytuje se na hydrotermálních rudních žilách asociací Ag-Co-Ni, Ag-As-Bi-Co-Ni, Pb-Zn nebo Au-Ag. Často vzniká jako druhotný minerál v cementační zóně ložisek.
Výskyty ve světě hydrotermální ložiska: Kongsberg – Norsko, Sainte-Marie-aux-Mines – Francie, Andreasberg, Freiberg, Annaberg, Schneeberg, Johanngeorgenstadt – Německo, Banská Štiavnica, Hodruša – Slovensko, Sonora, Zacatecas, Chihuahua – Mexiko; měďnaté břidlice: Mansfeld – Německo
Výskyty v ČR Jáchymov, Abertamy, Měděnec, Příbram, Vrančice, Hodějovice u Českých Budějovic
Další informace

http://webmineral.com/data/Silver.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_2_prvky/kap_7_2_prvky.htm#7.2.1.2.

Zpět: klasifikace prvků

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz