Diamant

prvky – nekovy – skupina uhlíku

Seznam fotografií:

Foto 101: diamant - Kimberley, JAR

Foto 102: diamant - Brazílie

 

Složení C
Symetrie kubická (Fd3m)
Forma výskytu Tvoří jednoduché krystaly oktaedrického typu, na malých dokonale vyvinutých krystalech jsou plochy dobře vyvinuté, častěji vykazují krystaly zaoblené plochy a hrany. Běžně dvojčatí podle (111). Vyskytuje se ve formě polykrystalických agregátů.
Barva bezbarvý nebo lehce zbarvený, žlutavá, červenavá, zelenavá, šedá, modrá
Lesk diamantový
Štěpnost dokonalá podle {111}
Tvrdost 10
Hustota 3,52
Indexy lomu N = 2,5 (doprovázen silnou disperzí světla)
Jiné vlastnosti zrna černých diamantů jsou až neprůhledná nebo prosvítají v tenkých úlomcích
Typy výskytu Diamanty se primárně vyskytují v kimberlitech a příbuzných ultrabazických horninách, sekundárně je lze nalézt v náplavech.
Výskyty ve světě Murfreesboro – Arkansas, West Kimberley, Mudgee, Bingara – Austrálie, Ural, v. Sibiř, Jakutsko, Lüderitz – Namibie, Zair, Kongo, Angola, Z. Griqualand, Kimberley, Pretoria, Jagersfontein, Little Namaqualand – JAR; aluvia: Golgonda, Nagpur, Panna – Indie, Bahia, Minas Gerais – Brazílie
Výskyty v ČR Chrášťany, Podsedice
Další informace

http://webmineral.com/data/Diamond.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_2_prvky/kap_7_2_prvky.htm#7.2.3.2.

Zpět: klasifikace prvků

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz